• F words

  F words franchise | franšíza, franšízovať A yoga franchise provided Sarah with extensive marketing material and comprehensive class plans. |  Franšíza jógy poskytla Sarah obsiahle  marketingové materiály a komplexné plány hodín. franchise agreement | franchisingová zmluva As the company was coming to the end of its franchise, they decided to sign a new more convenient franchise agreement. | Vzhľadom k … Keep reading
 • Review: Voříšek, Karel a Vysekalová, Jitka, 2015. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. Praha: Grada publishing, 2015. 218 s. ISBN 978-80-247-5385-0.

  Recenzia: Voříšek, Karel a Vysekalová, Jitka, 2015. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. Praha: Grada publishing, 2015. 218 s. ISBN 978-80-247-5385-0. Autor Magdaléna Samuhelová Autormi recenzovanej knihy sú známe osobnosti českej spoločnosti, ktoré, ako sami píšu, podľahli pokušeniu odovzdať svoje vedomosti a skúsenosti čitateľom, najmä tým, ktorí sa v dnešnom svete hľadajú, ktorí sa niekedy strácajú v sebe, ale aj v dave medzi ľuďmi. A … Keep reading
 • Súťaž FLEMA Media Awards 2015

  Súťaž FLEMA Media Awards 2015 Organizátori súťaže FLEMA usporiadali tento rok už jej desiaty ročník. FLEMA je jediná súťaž v Čechách a na Slovensku, ktorá sa zameriava na mediálne kampane a využitie jednotlivých mediatypov. Vďaka tomu umožňuje porovnanie úrovne mediálneho plánovania a inovatívnych komunikačných stratégií v oboch krajinách. V ďalšom texte uvádzame bližšie informácie, ktoré nám poskytli organizátori súťaže. Mediálne kampane prihlásené do … Keep reading
 • Cross-Cultural Business Conference 2016, Steyr, Austria

  Cross-Cultural Business Conference 2016, Steyr, Austria Časopis Marketing Science and Inspirations sa stal partnerom zaujímavej konferencie, ktorú organizuje hornorakúska University of Applied Sciences Upper Austria na Fakulte managementu v Steyri. V ďalšom texte Vám dávame do pozornosti základné informácie, ktoré publikuje organizátor konferencie. We are pleased to announce for the 5th time the international Cross-Cultural Business Conference 2016 at the … Keep reading